VR 250 ECH/B produkt nr. 12536

Aggrgat med ec vifter