Filterkvalitet

Ny filterstandard gjør at du bør følge ekstra nøye med neste gang du skal skifte filter på ditt balanserte ventilasjonsanlegg.

I 2018 blir den gamle testmetoden for klassifisering av ventilasjonsfilter erstattet av en helt ny og langt strengere standard.

Det betyr at du må sjekke at det nye filteret du skal montere holder mål!

Hvorfor er filteret viktig?

Filteret i et balansert ventilasjonsanlegg har kort fortalt to oppgaver. Det ene er å filtrere bort partikler som er uheldig for helsen din, det andre er å sørge for at anlegget ditt jobber under optimale forhold.

Går filteret tett vil ventilasjonsanlegget måtte jobbe stadig hardere for å presse den rene luften gjennom filteret, og så må det attpåtil jobbe enda hardere for å transportere den innvendige luften ut av boligen igjen. Resultatet er økt strømforbruk, og i verste fall kortere levetid på ventilasjonsanlegget på grunn av økt slitasje.

Regelmessig filterbytte er altså smart både av helsemessige og økonomiske grunner.

Hva er vitsen med den nye standarden?

Målet med den nye ISO 16890-standarden er å sørge for et godt inneklima.

I dag vet man at det er de minste svevestøv-partiklene som skaper størst helseproblemer for oss mennesker, og dermed har man valgt å erstatte de gamle filterklassene (F7 og F8) med en helt ny, og langt strengere indeksering.

Dette må du vite om den nye PM-standarden

Det er filterets filtreringskapasitet som avgjør klassifiseringen, og den nye ISO-standarden bruker måleverdien PM.

PM står for svevestøv, og tallet etter PM angir størrelsen (målt i μm) på partiklene det aktuelle filteret stopper.

Det tre hovedstørrelsene i den nye ISO-standarden er:

ISO PM1. Angir at filteret har kapasitet til å stoppe partikler opp til 1 μm. (1 μm = 0,001 millimeter!) Eksempel: Virus, nanopartikler og bileksos.

ISO PM2,5: Stopper partikler over 1 μm og opp til 2,5 μm. (2,5 μm = 0,0025 millimeter)  Eksempel: Soppsporer, pollen og bakterier.

ISO PM10: Stopper partikler mellom 2,5 μm og 10 μm. (10 μm = 0,01 millimeter). For eksempel veistøv.

For å vise hvor godt filteret er skal det også brukes en prosentsats som indikerer utskillingsgraden. Et filter som stopper 60% av partiklene i partikkelklasse PM 2,5 vil altså få betegnelsen PM2,5 60%.

Her er det verdt å merke seg to ting:

  • Et filter som skal bli godkjent etter den nye standarden må stoppe minst halvparten av den aktuelle partikkelstørrelsen!
  • Dersom filteret ikke klarer 50% kravet kan det ikke bruke PM-betegnelsen. Det må da merkes som ISO Grov.

Hva vil det si for deg som kunde?

I følge overgangsreglene vil de gamle filtrene (etter den utgående EN779-standarden) være gyldige fram til juli 2018

Litt om det filter matriale vi bruker i vår pose filter! 

NanoWave® provides the best possible air quality.

It does so by having an extended filtration surface and a multi-layered, gradient structure, providing superior dust-holding capacity and much lower pressure drop compared to traditional synthetic media and glass mat.

In addition, the filter lifetime is prolonged, so there is no need for unnecessary filter changes causing downtime, which translates into significant cost-savings.

NanoWave® features a patented wave design.

This allows air to permeate the filter with less resistance resulting in much lower energy consumption of Air Handling Units.

The end-user benefits through significantly lower overall costs, while at the same time having the best possible protection against dangerous contaminants.

NanoWave® guarantees the lowest energy consumption.

Its extraordinary low pressure drop, up to 40% lower compared to other premium filter media, allows for filters made out of NanoWave® to achieve the highest energy ratings.

Such a filter installed in an HVAC system significantly lowers its energy consumption leading to substantial annual cost savings.

NanoWave® is a fully synthetic media.

NanoWave® is a fully synthetic (polypropylene) media that maintains its integrity.

There is minimal risk of exposure to loose fibers for operators during filter manufacturing, service technicians during installation/maintenance, nor building occupants during HVAC system in use.

N

NanoWave® is energy-efficient and fully disposable.

It can be easily and safely disposed of (thermal waste treatment), without negatively impacting the environment. No time-consuming and unnecessary disposal costs will occur.

NanoWave® is a unique sustainable solution that saves energy, protects people’s health and the environment.

&

NanoWave® outperforms other media.

  • ✓  Mechanical filter media that can be charged to further enhance itsperformance without any negative consequences
  • ✓  Lowest pressure drop for a given efficiency
  • ✓  Lowest overall life cycle costs
  • ✓  Stable in efficiency, unlike other media
  • ✓  Environmentally friendly and safe in both production and use

Youtube video om NanoWave