Filter med aktivt kull

kullfilter ventilasjonsfilter til Østberg Heru ventilasjonsanleg 

Kullfilteret Superplate Duo ePM1 (ISO 16890) gir effektiv beskyttelse mot både helseskadelig svevestøv og gasser.

Filteret er også egnet til fjerning av lukt.

Superplate Duo kullfilter er i filterklasse ePM1 (55 %), og stopper mye av det skadelige svevestøvet som finnes i lufta, for eksempel i byer og tettsteder. I områder med svært dårlig luftkvalitet/høy luftforurensning.

Filtermaterialet i Superplate Duo består av to separate lag. Det første er laget av et glassfibermateriale som stopper svevestøvpartiklene. Det ytterste laget inneholder aktivt kull som stopper ulike gassforurensninger på grunn av høy ytelse aktivt karbon, gir filtermediet
økt beskyttelse ved også å fjerning, gasser som ozon, benzen, SOx, NOx og lukt
.

SuperFlow inneholder langt mer kull enn enkelte andre produkter på markedet. Dette bidrar til at levetiden er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.

Spesielle fordeler

  • To filter i ett
  • Stopper både svevestøv og gasser
  • Fjerner lukt
  • Lang levetid
  • Stopper inntil tre ganger så mye NO2 som enkelte andre produkter på markedet
  • Tilgjengelig i svært mange størrelser
  • Lavt energiforbruk (trykkfall)