Brannspjeld

Brannspjeld til ventilasjon gjør det enkelt, og sikrer deg mot brannspredning i ventilasjonen.