Kanalfilter / Nisselue filter

Nisselue filter er et filter som blir brukt oftest i kanaler og luftfordelingsbokser
De egner seg som regel med støvlagringsevne , syreresistent , sikret mot mikrobakteriell vekst , fuktsikker og lavt starttrykkfall .